VESTERGADE 24, 1.sal
DK-4581 Rørvig
TLF.: 5991 8801 - Fax: 5991 8897
Mail: info@odsherredmediecenter.dk 

 

  

Mediecenteret vil arbejde for et innovativt medienetværk i Odsherred.

             

Formålet

Formålet med at etablere Mediecenteret er overordnet at give børn, unge og voksne mulighed for at eksperimentere med det digitale medie, samt filmproduktion og lære forskellige audio/filmiske virkemidler at kende, således at de i deres egen mediebrug bevidst vælger til og fra og kan forholde sig kritisk til det, de ser.
Samle de potentielle foreninger/ institutioner i Odsherred til en fælles indsats, samt:

  • at udleje lokaler, udstyr og andre faciliteter til erhvervsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter samt konferencer/ seminarer m.m.

  • at fremme et samspil mellem kultur, erhverv, turisme og uddannelse

  • at medvirke til og indgå i udviklings- projekter, hvor kultur kan være en faktor for fremme af samspil

  • at medvirke til en kulturel udvikling og forståelse i de nære miljøer.

 

Folkeskolernes læseplan for faget medier 

*Formålet med undervisningen i medier er, at eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Gennem arbejdet med forskellige medier skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få mulighed for at bruge medierne som personligt udtryksmiddel. Eleverne skal opnå forståelse af massemediernes betydning både i egen og fremmede kulturer, så de på den baggrund kan styrke deres handlemuligheder i og uden for skolen.

* Undervisningsministeriet

 


Det innovative kommunikationscenter

Flere aktiviteter er flydt til vores virkefelt. I kraft af Leader+ midler (EU-finansiering) har vi oprettet 'Det Innovative Kommunikationscenter', der i korthed går ud på at levere 'digitale opgaveløsninger' til befolkningen i Odsherred. Bl.a. i konsekvens heraf, må vi nu oprette vores eget forlag til at forestå diverse efterspurgte udgivelser. Den seneste søjle i vores virksomhed bliver oplysning/undervisning.

Alt i alt var det påkrævet med en ny struktur. Denne er nu tilendebragt med omforandringen af foreningen LokalRadio Rørvig til Odsherred Mediecenter.

Det har været et spørgsmål om at tilpasse strukturen til den faktuelle virkelighed, der har været det væsentligste argument for at omdanne den ansvarlige forening, og det skyldes ikke mindst, at kulturinstitutioner i Odsherred nu i stigende grad begynder af samarbejde.

Kulturskolen

... er et nyetableret pilot-samarbejde mellem Vig Bio, Den Rytmiske Højskole og Odsherred Mediecenter. En videokanon - finansieret af Leader+ midler, kunne lørdag d. 28/4 med omkring 50 deltagende præsentere videoreklame for Solvognens tilbagevenden til Odsherred. Hele 4 indslag - produceret af unge skoleelever - havde på den korte tid fundet vej til begivenheden. Potentialet i samarbejdet er enormt!

Bibliotekssamarbejde

...har hele tiden været et potentiale, der nu kan udfolde sig i kraft af Odsherreds Mediecenters placering ovenpå fillialen i Rørvig. Det, der tales om, er PodCast, lydindtalinger, medieprojekteringer o.m.m.a. 

Fremtiden er lys og digital.

De bedste hilsner

© Odsherred Mediecenter - Vestergade 24 - DK-4581 Rørvig